PZD Mrągowo
Strona główna
Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1
tel +48 089 741 95 80
fax +48 089 741 95 90
sekretariat@pzd.mragowo.pl

 

Kontakt

Jednostka urzęduje  w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 7 do 15


Aktualności

Strona 1 z 43  > >>

29/08/2016

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1509N Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek w km 9+600 -10+673”


16/05/2016
Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę maszyny wielozadaniowej, złożonej z ciągnika rolniczego (wersja drogowa) wraz z osprzętem i wyposażeniem

Statut PZD | Schemat Organizacyjny | Jednostka macierzysta