PZD Mrągowo
Strona główna
Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1
tel +48 089 741 95 80
fax +48 089 741 95 90
sekretariat@pzd.mragowo.pl

 

Kontakt

Jednostka urzęduje  w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 7 do 15


Aktualności

Strona 1 z 44  > >>

05/09/2016

Zaproszenie do złożenia oferty prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2014 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie z dnia 15.04.2014r. w sprawie ustalania zasad postępowania w zamówieniach publicznych o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 1509N Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek w km 9+600 - 10+673, działka nr 80,47/2, 48 obręb 20 Zyndaki”


Statut PZD | Schemat Organizacyjny | Jednostka macierzysta