PZD Mrągowo
Strona główna
Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1
tel +48 089 741 95 80
fax +48 089 741 95 90
sekretariat@pzd.mragowo.pl

 

Kontakt

Jednostka urzęduje  w dni powszednie (od poniedziałku do piątku)
w godzinach od 7 do 15


Aktualności

Strona 1 z 32  > >>

29/08/2014

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie zadania polegającego na:

REMONCIE CHODNIKA w miejscowości Stary Gieląd

Przedmiotem zamówienia jest remont ok. 205mb chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1755N na odc. Zyndaki-Stary Gieląd w km 6+756-6+956 w m. Stary Gieląd

 

Oferty należy składać do dnia 04.09.2014r., w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką Wykonawcy z napisem "Remont chodnika w m. Stary Gieląd" w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1, 11-700 Mrągowo lub drogą elektroniczną na adres: pzdmragowo@op.pl


23/06/2014
Przetarg nieograniczony na sukcesywną dostawę materiałów chodnikowych

Statut PZD | Schemat Organizacyjny | Jednostka macierzysta